Skepparpsgården

Skepparpsgården

Foto: Rolf Christensen

Skepparpsgården är en traditionellt kringbyggd skånegård av mindre storlek, en gång hem till släktled av arrendebönder under adelsätten Piper. Från tidigt 1800-tal låg den på en plats som i slutet på 1940-talet tvångsinlöstes till Ravlunda skjutfält. Gården som ansågs ha ett kulturhistoriskt värde, plockades ner och uppfördes på nytt där den står idag.

Under denna tid var Dag Hammarskjöld vice ordförande i Svenska Turistföreningen och en flitig besökare på Österlen. Behovet av enklare boende för låglandsvandrare och turister i allmänhet ökade denna tid. Skepparpsgården fick här tack vare Hammarskjöld en ny funktion och invigdes i juni 1952 som vandrarhem.

Från att rymma ett då tidstypiskt dam- och herrlogiment finns här idag 12 privata rum av olika storlekar med sammanlagt 46 bäddar. Gården ägs fortfarande av Fortifikationsverket men arrenderas av värdparet vars verksamhet i egen regi är anknuten till Svenska Turistföreningen.

Innergården på 70-talet